Pre-Order

ฟาร์มเมอร์ ซอสเซจ 4" ( บีลั๊คกี้ )

Attribute:

Farmer sausage 4" ( Belucky )

Share

ไส้กรอกหมูสดเนื้อหยาบ รสชาติฉุ่มช่ำ หอมเครื่องเทศและสมุนไพร

บรรจุประมาณ 26 ชิ้น/แพ็ค แพ็คละ 1 กก.

Powered by MakeWebEasy.com